X
Torundan babaanneye vefa
X
“Erken Cumhuriyet Döneminde Ressam Bir Kadın Portresi, Muazzez Hidayet" konulu lisans bitirme tezini fotoğraf projesiyle tamamlayan Çiğdem Erkin, kişisel fotoğraf sergisini Antalya Lisesi Müzesi’nde açtı. 2 Eylül’e kadar açık kalacak olan serginin açılış kurdelesini kesen Çiğdem Erkin, “Babaannemin sanat hayatını anlattığım bu projeyi, böyle tarihi ve güzel bir binada sizlerle buluşturduğum için onur duyuyorum” dedi.

Antalya Lisesi Müzesi’nde kişisel fotoğraf sergisini açan Çiğdem Erkin ise, “Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar fotoğraf bölümü mezunuyum. Bu sene mezun oldum. Bu sergi benim mezuniyet projem. Oradaki tüm hocalarıma bana verdikleri değerler için çok teşekkür ediyorum. Projede bana danışmanlık yapan Handan Hocama özellikle teşekkür ediyorum. Tüm bölüm arkadaşlarım bana çekimlerde, kurgularda son derece destek oldular. Bana fikri veren Tülay arkadaşıma ve herkese çok teşekkür ediyorum. Tabi ki babaannemin sanat hayatını anlattığım bu projede böyle tarihi bir binada böyle güzel bir binada sizlerle buluşturduğum için ayrıca çok onur duyuyorum” dedi.

ÇİĞDEM ERKİN KİMDİR?

 

1964 yılında Ankara'da doğdu. İlk Lisans eğitimini Ankara Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bankacılık Bölümü'nde tamamladı. Mezuniyet sonrası Ankara'da başladığı bankacılık kariyerine 1998 yılından sonra Antalya'da devam etti ve 2013 yılında emekli oldu. 2018 yılında Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Ön Lisans Bölümü'nden mezun oldu. 2019’da Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Ana Sanat Dalı'na geçiş yaptı. 2022’de "Erken Cumhuriyet Döneminde Ressam Bir Kadın Portresi, Muazzez Hidayet" konulu lisans bitirme tezini ve fotoğraf projesini tamamlayarak mezun oldu.

Erkin, sergi ile ilgili şu bilgileri aktardı: “Babaannem Muazzez Hidayet Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde dünyaya gözlerini açan, Cumhuriyet'in kuruluşu ile şekillenmeye başlayan Türkiye'de rol model olarak yaşamını sürdürmüş ve tarihi olaylara yakından tanıklık etmiş bir kadın. Ülkede Batılılaşma ile kurulan ilk kız sanat okulu olan İnas Sanayi-i Nefise Mektebi Alisi Resim Bölümü'nde eğitim alarak sanat ile iç içe büyümüş, bilgisi ve kültürü ile yaşamış bulunduğu topluluklara öncülük etmiştir. Muazzez Hidayet'in 1920 ve 1930'lu yıllarda İstanbul’daki, Ankara’daki ve Kütahya'daki yaşamını ve sanat eğitimini kapsayan projede, otoetnografik ve anlatı araştırma yöntemleri kullanılmış, hazırlanan görseller ile dönemin duygu ve yaşanmışlığının günümüze taşınması hedeflenmiştir. Bu çalışma Muazzez Hidayet'in kendi anlatılarının fotoğrafik dili ile karşılık bulmaktadır. Sahnelenmiş fotoğraf tekniği ile andan ziyade olaya odaklanma ve yaşanmışlığı görsel veri ile eşleştirme uygulaması yapılmıştır. Zaman kayması içeren yeniden sahneleme yöntemi ile tarihi anlatılara fotoğrafik ifade gücü kazandırılmaya çalışılmıştır. Yaşadığı dönemde çekilen sınırlı sayıdaki belgesel nitelikteki fotoğrafın yanı sıra, tablo ve diğer sanat eserleri referans alınmış, aile albümlerinden yararlanılmıştır. Günümüzden ögeler eşliğinde, onun dokunuşunu taşıyan bazı eşyaların da fotoğraflara eklenmesi ile zamanın ruhunun günümüze taşınması hedeflenmiştir.”