X
Pandemi reklam harcamalarını nasıl etkiledi?
X
Edvido’nun 150’nin üzerinde ajansla görüşmesi üzerine yayınladığı “Pandemi Sektörleri ve Reklam Harcamalarını Nasıl Etkiledi?” raporunda, karantina döneminde fırsata dönüşen ve olumsuz etkilenen sektörleri açıkladı.

Edvido’nun 150’nin üzerinde ajansla görüşmesi üzerine yayınladığı “Pandemi Sektörleri ve Reklam Harcamalarını Nasıl Etkiledi?” raporunda, karantina döneminde fırsata dönüşen ve olumsuz etkilenen sektörleri açıkladı. Sonuçlara göre, reklamverenlerin yüzde 76’sı Instagram, yüzde 45’i ise YouTube harcamalarını arttırdı. Rapor ayrıca CPC yani tıklama başına maliyet ile ROI metriklerinin değişimine dikkat çekiyor.

Şirketlerin pazarlama ve yazılım projeleri için doğru firmalarla eşleşip teklif alabildiği bir pazar yeri olan Edvido, Covid-19 pandemisinin Türkiye ekonomi iklimine sektörel bazda ne şekilde yansıdığını araştırdı.  Araştırma kapsamında, pandemiden hangi sektörlerin ve reklam harcamalarının nasıl etkilendiği, mecralara göre harcamaların hangi yönde değiştiği ve temel reklam metriklerinin nasıl dönüştüğü sorular, Edvido’ya kayıtlı 150’den fazla ajansa soruldu. Araştırma çıktıları sonucunda e-ticaret ve oyun gibi sektörler süreçten olumlu etkilenirken, yeme – içme, eğlence, AVM – mağaza ve turizm pandemiden en fazla hasar alan sektörler olarak raporlandı.Araştırma kapsamında pandemiden olumlu etkilenen sektörlerin başını e-ticaret, oyun, market, beyaz eşya ve ev ürünleri çekti.  Pandemi sürecini iyi yönetebilmek adına proaktif adımlar atan,  yeni teknolojiler geliştiren ya da dijital aygıtlarla altyapılarını güçlendiren sektörler, aynı zamanda karantina ve kısıtlamalarla evde kalma sürelerinin artması nedeniyle güncellenen tüketici ihtiyaçlarına ideal cevaplar vererek sürecin kazananları olmayı başardı.Temas gerektiren sektörler olumsuz etkilendi

Araştırma sonuçlarına göre,  küresel pandemiden en fazla hasar alan sektörler temas kurma zorunluluğu olan yeme – içme, eğlence, kamu, fuarcılık, AVM – mağaza, emlak – gayrimenkul, mimarlık – planlama, ulaşım, enerji – akaryakıt ve turizm oldu. Covid -19’un ülkemizde görüldüğü ilk dönemden itibaren tedarik zincirlerindeki kopuşlar ve alınan bireysel/kamusal önlemler gereği faaliyetleri sekteye uğrayan bu sektörler, pandeminin olumsuz getirilerine karşı koyamayarak 2020 yılında daralma yaşadı.

Reklamverenlerin yüzde 76’sı Instagram harcamalarını, yüzde 45’i Youtube harcamalarını artırdı

Araştırmanın “Mecralara göre reklam harcamaları değişimi” kategorisi, 2020’nin reklam dünyası için tam bir dijital dönüşüm yılı olduğunu ispat etti. Sonuçlara göre, reklamverenlerin yüzde 45’i YouTube, yaklaşık yüzde 76’sı Instagram, yüzde 58’i ise Google Ads harcamalarını arttırırken geleneksel mecralara yönelik eğilim görece olarak azaldı. Araştırma sonucunda reklamverenlerin yüzde 50’sinin TV reklam planlarında bir değişiklik yapmadığı ölçümlenirken,  yaklaşık yüzde 39 reklamverenin TV harcamalarını kısıtladığı saptandı.Çalışma ile pandemide YouTube, Instagram, Facebook, Adwords ve Display’deki CPC yani tıklama başına maliyet ile ROI metriklerinin nasıl değiştiği de araştırıldı. Katılımcıların yüzde 40’tan fazlası display hariç tüm mecralarda dijital kampanyalarda CPC’nin arttığını belirtti. CPC’nin azaldığını söyleyenlerin oranı ise tüm mecralarda yüzde 15’in altında oldu. Özellikle Instagram reklam kampanyalarında yüzde 70 oranında tık başına maliyetlerin artışı dikkat çekiciyken, bu metrikte artışlar görülmesinin temel sebebi e-ticaret firmalarının dijital reklam bütçelerini agresif oranlarda yukarı taşıması ihtimali ile açık hava, radyo ve sinema gibi bütçelerin dijitale kayması olarak yorumlandı.